אתה לא מחובר. (התחבר)
קורסים 
מצב מוצק ב
מעבדה בפיזיקה
גלי אלמ"ג
מצב מוצק א
שדות אלמ"ג
מכניקה סטטיסטית
קוונטים ב
תרמודינמיקה
מכניקה אנליטית
קוונטים א
מכניקה
פיזיקה ב
פיזיקה ג-מודרנית