קובץ התקנה לעדכון ציונים גירסה 4.0 עם SMS ללקוחות Orange ותיקון שינויים במזא"ק.

משאב זה אמור להופיע בחלון 'קופץ'
אם הוא לא, לחץ כאן: קובץ התקנה לעדכון ציונים גירסה 4.0 עם SMS ללקוחות Orange ותיקון שינויים במזא"ק